Phantom 3 advanced 4K Vysoká pri morave

Vďaka! Podeľte sa so svojimi priateľmi!

Nepáči sa vám video. Vďaka za spätnú väzbu!

Pridané by admin
218 Zobrazení
V historických záznamoch sa uvádza, že obec bola pravekým sídliskom a pohrebiskom. Nachádzajú sa tu slovenské žiarové hroby zo 6. – 7. storočia, ako i z veľkomoravského obdobia. Obec sa prvýkrát písomne zmieňuje v listine z roku 1271 pod názvom Znoyssa. V stredoveku bola poddanskou obcou pajštúnskeho, resp. stupavského panstva. V 16. storočí sa tu usadili chorvátski kolonisti. Rieka Morava v jej blízkosti bola zdrojom obživy a príjmu z vyberania mýta za prevoz cez rieku. Už v roku 1697 tu založili cech rybárov. Okrem rybolovu a poľnohospodárstva sa obyvatelia venovali včelárstvu a výrobe úžitkových predmetov z tŕstia.

Nemecký názov obce bol Hochstetten, ďalší nemecký názov používaný v 19. storočí – Hochstädten poukazuje na to, že obec mala v tomto období ráz mestečka. Nachádzala sa tu pálenica, rafinéria liehu a neskôr aj parný mlyn. Napriek tomu časť obyvateľov odchádzala na sezónne poľnohospodárske práce do Dolného Rakúska. Od roku 1953 sa v katastrálnom území obce ťaží zemný plyn.
Kategórie
RC Auta

Napíšte svoj komentár

Komentáre

Buďte prvý komentátor!