RC WPL Gaz-66 Naklonený ale neprevrhol sa. RC WPL Gaz-66 Inclined but not overturned

Vďaka! Podeľte sa so svojimi priateľmi!

Nepáči sa vám video. Vďaka za spätnú väzbu!

Pridané by admin
36 Zobrazení
Gaz-66 1:16
Prevodovka vlastnej výroby. Zo starého vytačecího telefónu.
Kardany vlastnej výroby, prispôsobené na spojenie s originálnymi.
Kolesa podľa návrhov z YouTube zaťažené vyvažovácimí telieskam
5 g na auta. To pri tejto pomalej jazde umožňuje neuveriteľný náklon. Samozrejme nie do nekonečna – viď videa.
Rýchlosť modelu prehnane pomalá, ale silná aj na "šplhanie".
Podľa skúsenosti skúsenejších, pri tejto váhe a odpore pri stúpení, sa ozubené prevody na kardanoch zbrusovali. Mosadzné už fungujú plynule, bez poškodenia.
Gaz-66 1:16
Gearbox of own production. From an old dial phone.
Self-propelled joints, adapted for connection with the original.
Wheels designed by YouTube loaded with balancing bodies
5 g per car. This allows an incredible tilt on this slow ride. Of course not to infinity - see the videos.
The speed of the model is too slow but also strong for "climbing".
In the experience of the more experienced, at this weight and the resistance to climb, the gears on the cardan joints have been ground. Brass works smoothly without damage.
Kategórie
RC Auta

Napíšte svoj komentár

Komentáre

Buďte prvý komentátor!