Letecké video Kostelní Lhota z nebe

Ad stats checker

Děkujeme! Podělte se svými přáteli!

Nelíbí sa vám video. Děkujeme za zpětnou vazbu!

Vloženo před by admin
17 Zobrazení
Obec Kostelní Lhota, držitel ocenění Zelená stuha ČR 2016
a stříbrné medaile v soutěži Entente Florale Europe 2017

Mezi Poděbrady a Sadskou se nacházejí v oblasti silnice, která se v minulosti nazývala Slezká nebo též Náchodská, čtyři obce, které mají ve svém názvu společné jméno Lhota. Jsou to obce Přední, Vrbová, Písková a Kostelní Lhota. Dalším jejich společným znakem je, že se jedná o vsi tvaru ulicovitých s neobyčejně širokými návsemi. Dominantou Kostelní Lhoty je kostel, který spolu s farou a školou tvoří historický střed obce.
Založení zdejších Lhot spadá do druhé poloviny 14.století. Do doby jejich vzniku se od Sadské k Poděbradům rozkládal les a jižněji až jihovýchodně od něho, až do prostoru dnešní Vrbové Lhoty, rozsáhlá blata napájená říčkou Výrovkou, která tehdy neměla ustálený regulovaný tok. Cesta tudy ještě na Poděbrady nevedla a družiny, putující na poděbradský hrad, musely jít od Sadské na Zvěřínek, Hořátev, Polabec a přes labský brod.

Historie
Název Lhota vznikl ze staročeského "lhóta", což znamená osvobození po určitou dobu - lhůtu. Toto jméno dostávaly obce a osady zakládané na vyklučeném lese - mohlo to však být i na močálišti, blatech či jiné neúrodné půdě, která měla být obdělána. Poddaní - osadníci těchto obcí, byli do jisté lhůty osvobozeni od placení dávek pozemkovému pánu, které se skládaly z ročního platu - úroku a z dávek naturálních. To vše za práci spojenou s vykácením lesa a vzděláním půdy. Počátkem 14.století toto osvobození trvalo deset let, v průběhu století se snížilo na osm až šest let.

Za Jana Lucemburského byly Poděbrady roku 1345 odevzdány Hynkovi ze Žleb a Lichtenburka. V roce 1347 Hynek zemřel a Poděbrady dostala jeho dcera Eliška, která se r.1350 provdala za pana Bočka z Kunštátu. Ten pak dostal 6.listopadu 1351 Poděbrady v léno. Boček z Kunštátu a nyní i z Poděbrad začal zakládat nové osady a v některých i nové kostely. V již zmíněné oblasti mezi Poděbrady a Sadskou založil Lhoty. Kostelní Lhota se podle církevních pramenů připomíná již k roku 1354. Pan Boček nechal v této obci postavit kostel Nanebevzetí Panny Marie a dosadil tam plebáta Petra.
Rod pánů z Kunštátu a z Poděbrad byl velmi vážený a vždy smýšlející česky. Pan Boček byl v roce 1355 v Římě přítomen korunovace Karla IV.
Jeho pravnuk, Jiří z Kunštátu a Poděbrad, se stal v roce 1458 jediným českým králem, který nepocházel z panovnické dynastie, ale z panského stavu domácí šlechty.

Zdroj: www.kostelni-lhota.cz
Kategorie
RC Letadla

Napište svůj komentář

Komentáře

Buďte první, kdo to okomentuje!
Ad stats checker