DRIFT RC CARS in Redzone(feat.BMW M4)

Vďaka! Podeľte sa so svojimi priateľmi!

Nepáči sa vám video. Vďaka za spätnú väzbu!

Pridané by admin
34 Zobrazení
DRIFT RC CARS in Redzone(feat.BMW M4)
구독은 여기요→ https://www.youtube.com/c/Rninedrifttv

레드존 서킷에 멋진 BMW M4 바디가 오셔서 영상을 찍어봤습니다
M4 DRIFT도 멋지네요 ! 바디 퀄리티가 끝장입니다 ㅎ
재밌게 봐주세요^_^

RED ZONE Circuit에 야외 아스팔트 서킷이 생겼습니다 !!!!! 우와 !!!
마음껏 날릴 장소가 생겨서 좋습니다 !


Red Zone circuit
위치: 화성시 정남면 460-1 입니다


D-Like에서 RC DRIFT 와 실차 DRIFT를 링크 시키면서 성장하고 있습니다.

직구는 → http://www.d-like.net


instagram : https://www.instagram.com/rnine_tv/


#drift #driftrc #ドリフト
Kategórie
On road

Napíšte svoj komentár

Komentáre

Buďte prvý komentátor!