ATOM DRIFT RC - smoke burn effect TEST Video

Vďaka! Podeľte sa so svojimi priateľmi!

Nepáči sa vám video. Vďaka za spätnú väzbu!

Pridané by admin
48 Zobrazení
ATOM DRIFT RC - smoke burn effect TEST Video
구독은 여기요→ https://www.youtube.com/c/Rninedrifttv

ATOM(우혁이형)이 D-Like Re-R HYBRID 킷으로 스모그 테스트 하는 영상을
찍어봤습니다 !!
RC DRIFT에 연기나니깐 멋있지 않나요??
어떠한 셋팅인지는 제가 해보지 않아서 자세히 알수 없지만
연기나는 제품이 판매하는거 같아요 ATOM형은
그걸2개 넣어서 했습니다 그래서 연기가 많이나네요
재밌게 봐주세요^_^

RED ZONE Circuit에 야외 아스팔트 서킷이 생겼습니다 !!!!! 우와 !!!
마음껏 날릴 장소가 생겨서 좋습니다 !


Red Zone circuit
위치: 화성시 정남면 460-1 입니다


D-Like에서 RC DRIFT 와 실차 DRIFT를 링크 시키면서 성장하고 있습니다.

직구는 → http://www.d-like.net


instagram : https://www.instagram.com/rnine_tv/


#drift #driftrc #ドリフト
Kategórie
On road

Napíšte svoj komentár

Komentáre

Buďte prvý komentátor!